Đồng hành cùng SIMCAT

TRUNG TÂM SIMCAT - TRUNG TÂM ĐÀO TẠO CHÍNH THỨC CỦA HỘI GÂY MÊ HỒI SỨC VIỆT NAM

Các bạn thân mến!

Khi tìm kiếm những câu nói truyền cảm hùng về nghề Gây Mê Hồi Sức, tôi đã gặp một câu nói mà tôi cảm thấy rất tâm đắc "Nobody notices what I do
until I don't do it" - " Không ai nhận ra những điệu mà tôi làm cho đến khi tôi không làm nó nữa". Gây Mê Hồi Sức - một chuyên ngành thầm làng mà
tôi đã theo đuổi suốt cả cuộc đời. Không có Gây Mê Hồi Sức, sẽ không có những cuộc phẫu thuật phức tạp, không có những ca thủ thuật êm dịu, 
không có những ngậy hậu phẫu không đau, và không có thành công cho những bệnh nhân nặng... Chẳng thế, mà Sanjay Gupta một bác sĩ phẫu thuật
thần kinh tùng nói "Bản thân cuộc phẫu thuật không phải là nguy cơ duy nhất, mà còn là gây mê. Thậm chí có thể coi là nguy cơ lớn cả phẫu thuật".

Càng làm nghề, tôi căng thấy gây mê hồi sức có quá nhiều thứ để học. Giải phẫu, sinh lý, sinh lý bệnh, dược lí, ngoại khoa, hồi sức, phục hồi chức
năng… mỗi thứ một chút làm nên người bác sĩ gây mê. Từ sốc đa chấn thương, đến quản lý huyết động, đến đường thở khó không dự đoán trước, mỗi
một kỹ năng người bác sĩ gây mê đều cần phải giỏi. Ở thời của chúng tôi, chúng tôi mất cả đời để tích lũy những kiến thức ấy. Còn đồng nghiệp chúng
tôi, học trò chúng tôi làm thế nào để có được các kiến thức, kỹ năng ấy một cách sớm nhất, một cách kỹ căng nhất có thể? Đó là điệu mà tôi luôn
luôn trăn trở trong suốt quá trình làm nghề của mình.