Cấp cứu chấn thương

( đánh giá)

Giới thiệu khóa học

Course content

Bình luận đánh giá

Viết bình luận

1. Đánh giá của bạn về khóa học này

Vui lòng đánh giá của bạn về khóa học này

2.Viết nhận xét của bạn vào bên dưới.

Watch the course video

Thời lượng: 24 tiết

Bài học: 8-12 bài

Học phí: 2,000,000₫

Đội ngũ giảng viên