Khóa quản lí đường thở

( đánh giá)

Giới thiệu khóa học

Course content

Bình luận đánh giá

Viết bình luận

1. Đánh giá của bạn về khóa học này

Vui lòng đánh giá của bạn về khóa học này

2.Viết nhận xét của bạn vào bên dưới.

Watch the course video

Thời lượng: 16-24 tiết

Bài học: 8-12 bài

Học phí: Miễn phí

Đội ngũ giảng viên

ThS. BS. NGUYỄN THỊ THANH HOA

2020: Chứng chỉ giảm đau can thiệp đại học Montpellier Pháp.
2019: Chứng chỉ gây tê vùng của đại học Montpellier Pháp.
2008 - 2020: Giảng viên bộ môn gây mê hồi sức trường Đại Học Y Hà Nội.
2012 - 2020: Bs GMHS tại trung tâm GMHS và chống đau bệnh viện Đại Học Y Hà Nội.
2008 - 2012: Bs GMHS tại khoa gây mê hồi sức bệnh viện Việt Đức.

ThS. BS. TẠ NGÂN GIANG

2019 - 2020:Tham gia giảng dạy "Khóa học sau đại học về gây tê vùng và giảm đau" (Postgraduate Diploma in Regional Anesthesia and Analgesia), Đại học Montpellier, Cộng Hòa Pháp (tại Hà Nội)
2016 - 2020: Tổ chức và giảng dạy, "Khóa học nâng cao về gây tê vùng và giảm đau", chương trình đào tạo y tế liên tục, Đại học Y Hà Nội.
2017 - 2018: Tổ chức và giảng dạy, "Khóa học nâng cao về gây tê vùng và giảm đau", hội nghị Gây mê Hồi sức toàn quốc, Hội Gây mê Hồi sức Việt Nam.
2007 đến nay: Giảng viên, bộ môn Gây mê Hồi sức, Đại học Y Hà Nội.
2006 - 2007: Bác sỹ khoa Gây mê Hồi Sức, bệnh viện Việt Đức Hà Nội.