Điều khoản sử dụng

TRUNG TÂM SIMCAT - TRUNG TÂM ĐÀO TẠO CHÍNH THỨC CỦA HỘI GÂY MÊ HỒI SỨC VIỆT NAM

Các bạn thân mến!

Khi tìm kiếm những câu nói truyền cảm hứng về nghề Gây Mê Hồi Sức, tôi đã gặp một câu nói mà tôi cảm thấy rất tâm đắc "Nobody notices what I do until I dont do it" - "Không ai nhận ra những điều mà tôi làm cho đến khi tôi không làm nó nữa". Gây Mê Hồi Sức - một chuyên ngành thầm lặng mà tôi đã theo đuổi suốt cả cuộc đời. Không có Gây Mê Hồi Sức, sẽ không có những cuộc phẫu thuật phức tạp, không có những ca thủ thuật êm dịu, không có những ngày hậu phẫu không đau, và không có thành công cho những bệnh nhân nặng... Chẳng thế, mà Sanjay Gupta một bác sĩ phẫu thuật thần kinh từng nói "Bản thân cuộc phẫu thuật không phải là nguy cơ duy nhất, mà còn là gây mê. Thậm chí có thể coi là nguy cơ lớn cả phẫu thuật"

Khi tìm kiếm những câu nói truyền cảm hứng về nghề Gây Mê Hồi Sức, tôi đã gặp một câu nói mà tôi cảm thấy rất tâm đắc "Nobody notices what I do until I dont do it" - " Không ai nhận ra những điều mà tôi làm cho đến khi tôi không làm nó nữa". Gây Mê Hồi Sức - một chuyên ngành thầm lặng mà tôi đã theo đuổi suốt cả cuộc đời. Không có Gây Mê Hồi Sức, sẽ không có những cuộc phẫu thuật phức tạp, không có những ca thủ thuật êm dịu, không có những ngày hậu phẫu không đau, và không có thành công cho những bệnh nhân nặng... Chẳng thế, mà Sanjay Gupta một bác sĩ phẫu thuật thần kinh tùng nói "Bản thân cuộc phẫu thuật không phải là nguy cơ duy nhất, mà còn là gây mê. Thậm chí có thể coi là nguy cơ lớn cả phẫu thuật"

Khi tìm kiếm những câu nói truyền cảm hứng về nghề Gây Mê Hồi Sức, tôi đã gặp một câu nói mà tôi cảm thấy rất tâm đắc "Nobody notices what I do until I dont do it" - " Không ai nhận ra những điều mà tôi làm cho đến khi tôi không làm nó nữa". Gây Mê Hồi Sức - một chuyên ngành thầm lặng mà tôi đã theo đuổi suốt cả cuộc đời. Không có Gây Mê Hồi Sức, sẽ không có những cuộc phẫu thuật phức tạp, không có những ca thủ thuật êm dịu, không có những ngày hậu phẫu không đau, và không có thành công cho những bệnh nhân nặng... Chẳng thế, mà Sanjay Gupta một bác sĩ phẫu thuật thần kinh tùng nói "Bản thân cuộc phẫu thuật không phải là nguy cơ duy nhất, mà còn là gây mê. Thậm chí có thể coi là nguy cơ lớn cả phẫu thuật"

PGS.TS Công Quyết Thắng

Chủ tịch Hội Gây mê Hồi sức Việt Nam

Giám đốc Trung tâm Đào tạo SimCAT - Hội gây mê Hồi sức Việt Nam