Đội ngũ chuyên gia

PGS.TS.BS Công Quyết Thắng - Chủ tịch hội Gây mê Hồi sức Việt Nam, Giám đốc trung tâm SIMCAT

TS.BS Vũ Hoàng Phương - Phó giám đốc Trung tâm SIMCAT, Giảng viên bộ môn Gây mê Hồi Sức Trường Đại học Y Hà Nội, Bác sĩ khoa Gây mê Hồi sức và Chống đau BV Đại học Y Hà Nội

ThS.BS Phan Thùy Chi - Trưởng phòng đào tạo Trung tâm SIMCAT, Giảng viên bộ môn Gây mê Hồi Sức Trường Đại học Y Hà Nội, Bác sĩ Trung tâm Gây mê Hồi sức ngoại khoa BV Việt Đức

ThS.BS Tạ Ngân Giang - Giảng viên bộ môn Gây mê Hồi Sức Trường Đại học Y Hà Nội, Bác sĩ khoa Gây mê Hồi sức và Chống đau BV Đại học Y Hà Nội

Ths.Bs Nguyễn Thị Thanh Hoa - Giảng viên bộ môn Gây mê Hồi Sức Trường Đại học Y Hà Nội, Bác sĩ khoa Gây mê Hồi sức và Chống đau BV Đại học Y Hà Nội

ThS.BS Nguyễn Bá Tuân - Giảng viên bộ môn Gây mê Hồi Sức Trường Đại học Y Hà Nội, Bác sĩ Trung tâm Gây mê Hồi sức ngoại khoa BV Việt Đức

ThS.BS Nguyễn Hữu Hoằng - Bác sĩ khoa Gây mê Hồi sức BV Việt Pháp

ThS.BS Tạ Minh Hiền - Giảng viên bộ môn Gây mê Hồi Sức Trường Đại học Y Hà Nội, Bác sĩ Trung tâm Gây mê Hồi sức ngoại khoa BV Việt Đức

ThS.BS Bùi Thị Hạnh - Bác sĩ Trung tâm Gây mê Hồi sức ngoại khoa, BV Việt Đức

ThS.BS Vũ Văn Trịnh - Bác sĩ Trung tâm Gây mê Hồi sức ngoại khoa, BV Việt Đức

ThS.BS Trần Đức Hưng - Bác sĩ khoa Gây mê Hồi sức BV Trung ương Quân đội 108

ThS.BS Nguyễn Thu Hà - Giảng viên bộ môn Gây mê Hồi Sức Trường Đại học Y Hà Nội, Bác sĩ khoa Gây mê Hồi sức và Chống đau BV Đại học Y Hà Nội

CN. Lê Ngọc Diệp - Bộ môn Gây mê Hồi Sức Trường Đại học Y Hà Nội

Ths.BS Lưu Xuân Võ - Bác sĩ khoa Gây mê Hồi sức và Chống đau BV Đại học Y Hà Nội

Ths.BS Nguyễn Duy Khánh - Bác sĩ khoa Gây mê Hồi sức và Chống đau BV Đại học Y Hà Nội

Ths.BS Lê Văn Tiến - Bác sĩ khoa Gây mê Hồi sức và Chống đau BV Đại học Y Hà Nội

Ths.BS Ngô Sỹ Quý - Bác sĩ khoa Gây mê Hồi sức BV Bạch Mai

Ths.BS Hoàng Văn Tuấn - Bác sĩ khoa Gây mê Hồi sức BV Bạch Mai