Đội ngũ chuyên gia

PGS.TS.BS Công Quyết Thắng - Chủ tịch hội Gây mê Hồi sức Việt Nam, Giám đốc trung tâm SIMCAT

TS.BS Vũ Hoàng Phương - Phó giám đốc Trung tâm SIMCAT, Giảng viên bộ môn Gây mê Hồi Sức Trường Đại học Y Hà Nội, Bác sĩ khoa Gây mê Hồi sức và Chống đau bệnh viện Đại học Y Hà Nội