Đội ngũ chuyên gia

PGS.TS. Công Quyết Thắng - Chủ tịch hội Gây mê Hồi sức Việt Nam, giám đốc trung tâm SIMCAT