Hội gây mê hồi sức Việt Nam

- Gây mê là phương pháp giúp bệnh nhân không đau với mức độ thức tỉnh khác nhau gây mê, gây tê, an thần và duy trì ổn định các chức năng sống trong khi thực hiện phẫu thuật, thủ thuật. Bước vào khoa GÂY MÊ HỒI SỨC của 1 cơ sở khám chữa bệnh có nghĩa là bước vào khu vực PHÒNG MỔ. - Gây mê Hồi sức là việc thực hiện 1 hoặc các hoạt động gây mê, hồi sức ngoại khoa, hồi tỉnh, khám trước mê và chống đau. Hồi sức ngoại khoa là các biện pháp chẩn đoán và điều trị cho các bệnh nhân ngoại khoa nặng trước, trong, sau phẫu thuật và 1 số thủ thuật nhằm duy trì, ổn định và cải thiện chức năng sống. - Hồi tỉnh là giai đoạn chăm sóc giúp người bệnh thoát khỏi tác dụng xấu của gây mê, đồng thời theo dõi, phát hiện sớm và xử trí kịp thời các biến chứng cũng như các tác dụng không mong muốn liên quan đến gây mê và phẫu thuật, thủ thuật. - Khám trước mê là việc khám lâm sàng, cận lâm sàng để đánh giá tình trạng của người bệnh trước khi gây mê, chuẩn bị người bệnh trước mổ và lập phương án xử trí trong và sau mổ. Việc khám trước mê là vô cùng quan trọng và cần thiết để quyết định 1 cuộc mổ thành công hay không? Một khoa Gây mê Hồi sức tiêu chuẩn không thể thiếu phòng khám trước mê. - Chống đau là việc thực hiện các biện pháp y học giúp người bệnh giảm đau hoặc không đau. Chống đau quan trọng và có ý nghĩa nhân đạo vô cùng to lớn. - Thực hiện công việc trong khoa Gây mê Hồi sức gồm có các Bác sỹ, Điều dưỡng và Cử nhân thuộc chuyên ngành Gây mê Hồi sức.

HỘI GÂY MÊ HỒI SỨC VIỆT NAM là 1 tổ chức nghề nghiệp với mục đích phát triển chuyên ngành Gây mê Hồi sức và có nghĩa vụ tư vấn, phản biện nhằm bảo vệ quyền lợi cho các Hội viên hoạt động trong ngành.