Lớp xử trí đường thở khó

( đánh giá)

Giới thiệu khóa học

Nội dung khóa học

Bình luận đánh giá

Viết bình luận

1. Đánh giá của bạn về khóa học này

Vui lòng đánh giá của bạn về khóa học này

2.Viết nhận xét của bạn vào bên dưới.

Xem video khóa học

Thời lượng: 24 tiết

Bài học: 8-12 bài

Học phí: 2,000,000₫

Đội ngũ giảng viên